{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Centrum Informacji Natura 2000 zaprasza

,,
Centrum Informacji Natura 2000 zaprasza

W ramach projektu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych "Misja Natura" utworzono Centrum Infromacji Natura 2000 (CIN).

 Celem CIN-u jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000. Pełni rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz konsultacyjną.

Prowadzący projekt LIFE+ "Misja Natura" mają za zadanie udzielać informacji na temat obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000, informować o możliwościach lokowania inwestycji, pomagać w rozwiązywaniu spraw konfliktowych, wspomagać wiedzą przyrodniczą i prawną przy sporządzaniu planów zadań ochronnych, informować o funduszach zarówno unijnych, jak i krajowych.

Wiecej informacji na stronie CIN

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl