{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Dzień Informacyjny LIFE+ 2015

,,
Dzień Informacyjny LIFE+ 2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na Dzień Informacyjny LIFE+.

Jak co roku, NFOŚIGW organizuje Dzień Informacyjny LIFE+, w trakcie którego prezentowane będą projekty realizowane z środków Programu LIFE oraz warunki uzyskania dofinansowania w nadzchodzącym naborze.

Wydarzenie będzie miało miejsce 14 kwietnia 2015 roku w Warszawie.

Więcej informacji pod linkiem - Dzień Informacyjny LIFE

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl