{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Najlepsze praktyki ochrony nietoperzy

,,
Najlepsze praktyki ochrony nietoperzy

W dniach 19-20 września br., w Rytrze oraz na terenie Beskidu Sądeckiego, odbyły się warsztaty dotyczące ochrony nietoperzy. Wybór lokalizacji warsztatów był podyktowana tym, że w Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Wyspowym realizowany jest największy w Europie projekt ochrony ginącego gatunku nietoperza – podkowca małego.

 

W warsztatach wzięli udział pracownicy Lasów Państwowych, członkowie przyrodniczych organizacji pozarządowych, przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków krajobrazowych, pracownicy instytucji naukowych, studenci i osoby prywatne.

Pierwszego dnia warsztatów w Rytrze odbyły się zajęcia teoretyczne, które poprowadzili chiropterolodzy: dr Maciej Fuszara z Polskiej Akademii Nauk oraz dr Rafał Szkudlarek z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody ProNatura. Trenerzy przekazali uczestnikom informacje m.in. o biologii, zagrożeniach oraz metodach ochrony wybranych gatunków nietoperzy, a także zaprezentowali najważniejsze projekty realizowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce, uznane w projekcie Life+ za najlepsze praktyki ochrony tych ssaków.

Duże zainteresowanie wzbudził pokaz sprzętu służącego do badań i monitoringu nietoperzy, m.in. różne rodzaje detektorów służących do rejestracji ultradźwięków wydawanych przez zwierzęta, sieci do odłowu nietoperzy oraz urządzenia do badań telemetrycznych. Okazało się, że nie każdy sprzęt do wykrywania nietoperzy rejestruje wszystkie głosy tych zwierząt, co jest istotne dla prawidłowej interpretacji uzyskanych obserwacji. Informacja ta była z dużym zainteresowaniem przyjęta między innymi przez osoby sporządzające i oceniające raporty oddziaływania na środowisko.

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów zapoznali się z praktycznymi działaniami dla ochrony nietoperzy, realizowanymi przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody ProNatura, w ramach wieloletniego projektu finansowanego m.in. przez Program Małych Dotacji GEF, Fundację EkoFundusz, V Oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, program Life+. W Leluchowie zobaczyli wyremontowany dach kościoła, w którym znajduje się kolonia rozrodcza około 200 podkowców małych. Dach ten był bardzo zniszczony i groził zawaleniem, co byłoby jednoznaczne z likwidacją kolonii nietoperzy. Podobne skutki mogło spowodować wykonanie remontu w nieodpowiednim sezonie oraz przy użyciu toksycznych materiałów konserwujących drewno. W ramach projektu wymieniono zniszczone pokrycie dachu, zainstalowano też platformę na odchody zwierząt, która zabezpiecza strop przed zabrudzeniem i jest łatwa do sprzątnięcia. W ten sposób na kolejne kilkadziesiąt lat zabezpieczono dogodne dla zwierząt schronienie.

Kolejnym odwiedzonym obiektem była stara cerkiew w Krynicy Zdroju. Na jej poddaszu znajduje się kolonia rozrodcza kilkuset podkowców małych i nocków dużych. Odchody tych zwierząt wnikały w sklepienie. Także w ramach projektu „ProNatury” zamontowano tam specjalne platformy na odchody, oraz podest umożliwiający dotarcie do miejsca, w którym należy sprzątnąć po zwierzętach. W kolejnym etapie projektu planowane jest wymienieni skorodowanego pokrycia dachu. Atrakcją dla uczestników warsztatów była możliwość obserwowania kilku nocków dużych, które przebywały jeszcze na poddaszu.

Leśne siedliska nietoperzy były prezentowane na terenie rezerwatu „Las Lipowy Obrożyska” koło Muszyny. Obecność wielu gatunków drzew w różnym wieku, urozmaicona struktura pionowa lasu oraz duża ilość dziupli i innych naturalnych schronień w drzewach sprawia, że jest to dobre siedlisko rozrodcze oraz żerowisko dla wielu gatunków nietoperzy. Odwiedziny w rezerwacie były także okazją do spaceru po pięknych górach.

Wielu uczestników warsztatów w ankiecie ewaluacyjnej podkreślało bardzo wysoki poziom merytoryczny warsztatów oraz doskonałą znajomość tematu przez trenerów.

Kolejne warsztaty najlepszych praktyk ochrony nietoperzy planowane są już na koniec października 2013 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie w terenie będą prezentowane między innymi zabezpieczenia i remonty małych zimowisk oraz budki lęgowe dla nietoperzy.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl