{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Relacja z warsztatu o ochronie gadów

,,
Relacja z warsztatu o ochronie gadów

Tym razem poprosilismy uczestniczkę o opisanie swoich wrażeń z pobytu na szkoleniu poświęconym ochronie gadów. O to jak przebiegało szkolenie z punktu widzenia studentki leśnictwa z Koła Leśników SGGW Katarzyny Pleskot.

 

W dniach 1-2 lipca 2013 r. w Hoczwi odbyło się szkolenie organizowane przez CKPŚ w ramach projektu LIFE+ dotyczące "Najlepszych  praktyk w zakresie ochrony rzadkich gatunków gadów: węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego". Szkolenia z zakresu ochrony gadów są bardzo rzadkie dlatego z chęcią wzięłam w nich udział.

W szkoleniu wzięło udział ok. 40 osób z różnych środowisk: studenci, pracownicy lasów państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Bieszczad.

Pierwszego dnia , dzięki trenerom prof. Bartłomiejowi Najbarowi z Uniwersytety Zielonogórskiego oraz dr Katarznie Kurek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, uczestnicy szczegółowo poznali biologię i ekologię chronionych gadów. Prezentacje zawierały informacje dotyczące cech rozpoznawczych gatunków gadów. Jak się dowiedziałam, mimo iż Polska herpetofauna nie posiada wiele gatunków, często pojawiają się problemy z właściwym rozpoznaniem gatunku.  Przykładem może być wąż eskulapa mylony z zaskrońcem zwyczajnym , żmiją zygzakowatą czy najrzadszym wężem-gniewoszem plamistym.  Kolejnym elementem szkolenia było zapoznania się z najistotniejszymi czynnikami zagrażające bytowaniu omawianych gatunków jak np. izolacja, zanik i fragmentacja siedlisk, nielegalny odłów, brak miejsc rozrodu czy zmiany klimatyczne. Trenerzy opowiedzieli również o stosowanych między innymi na terenach Lasów Państwowych praktykach ochronnych tj. stwarzanie bezpiecznych i dogodnych  miejsc rozrodu dla węży poprzez tworzeniu kopców trocinowych, które niejednokrotnie są grodzone, dzięki czemu chronią przed drapieżnikami lub nielegalnym wyłapywaniem. Inną formą ochrony czynnej jest pozostawianie stert gałęzi, stosów drewna, które również mogą stanowić kryjówkę lub dodatkowe miejsce rozrodu.

Drugiego dnia mogliśmy bezpośrednio skonfrontować się z omawianymi dzień wcześniej zagadnieniami. Prowadząca od kilku lat w Bieszczadach Katarzyna Kurek pokazała miejsca w których prowadzona jest czynna ochrona węża Eskulapa. Przy współpracy z Nadleśnictwem Lutowiska stworzono tam :kopce rozrodcze, gałęziowska , pniakowiska. W pierwszym kopcu, jedynym śladem obecności gada okazała się pozostawiona przez eskulapa wylinka, która mogła dostarczyć cennych informacji do badań genetycznych. Pod koniec wycieczki, dzięki zręczności prof. Najbara udało się zobaczyć wszystkie gady polskie (z wyjątkiem żółwia błotnego, który nie występuje w tej części kraju) : padalca, zaskrońca w odmianie melanistycznej,  węża eskulapa,  gniewosza i żmiję zygzakowatą.

Dwudniowe szkolenie zadowoliło prawdopodobnie większość uczestników, część terenowa dopełniła i utrwaliła wiedzę przedstawioną w dniu pierwszym. Prawidłowe rozpoznawanie gatunków gadów, wiedza o ich potrzebach środowiskowych  stanowią najważniejszy element, od którego wychodzą wszystkie projekty i programy ochrony gatunków. Warsztaty podniosły poziom wiedzy i z powodzeniem mogą zainspirować uczestników do inicjowania nowych projektów  opierających się o najlepsze praktyki. Moja wiedza na temat gadów ich ochrony i czyhających zagrożeń bardzo wzrosła, co na pewno przyda mi się w dalszej pracy.

Katarzyna Pleskot

Koło Naukowe Leśników

Wydział Leśny SGGW

Zdjęcia ze szkolenia dostępne pod tym linkiem.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl