{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Spotkanie IFSA-NERM z projektem Best for biodiversity

,,
Spotkanie IFSA-NERM z projektem Best for biodiversity

W dniu 5 maja studenci zrzeszeni w International Forest Student Association na spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych mieli okazję poznać cele i zadania realizacji projektu LIFE+ Best for biodiveristy.

Kilkudniowa konferencja IFSA North European Regional Meeting w tym roku odbywa się w Polsce. Problematyka spotkania w całości poświęcona jest ochronie przyrody w kontekście prowadzenia gospodarki leśnej. Konferencja rozpoczęła się od spotkania z leśnikami w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, w tym z przedstawicielem zespołu realizującego projekt LIFE+ Best for biodiversity.

Prezentacja i dyskusja dotyczyła nie tylko realizacji projektu LIFE+, ale w znacznej mierze realizacji projektów najlepszych praktyk w kontekście rozwiązywania konfliktów pomiędzy ochroną przyrody a gospodarką leśną. Zaprezentowane projekty takie jak projekt Bubobory, projekt ochrony głuszca w Nadlesnictwie Ruszów, czy ochrona torfowisk w górach Izerskich, były przykładami jak w skuteczny sposób prowadzić działania związane z ochroną gatunków lub siedlisk realizując jednocześnie zadania gospodarki leśnej.

Mamy nadzieję, że zdobyte infromacje przydadzą sie studentom już jako leśnikom w pracy zawodowej, a być może pomoga również w nawiązywaniu kontaktów między instytucjami leśnymi.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl