{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Szkolenia z ochrony gatunków drapieżnych

,,
Szkolenia z ochrony gatunków drapieżnych

W ramach projektu prowadzone są kolejne szkolenia dotyczące ochrony gatunków i siedlisk w oparciu o najlepsze praktyki!

W dniach 13-14 oraz 20-21 czerwca odbyły się kolejne szkolenia w ramach projektu LIFE+ Best for biodiversity. Uczestnicy szkolenia w Krynicy mogli poznać najlepsze praktyki ochrony ptaków szponiastych. Drugie szkolenie prowadzone w Surpaślu poświęcone było ochronie gatunków ssaków drapieżnych a przede wszystkim wilków i rysi.

Każde szkolenie jest dwudniowe. W trakcie pierwszego dnia zajęcia prowadzone są na sali. Trenerzy opisują biologię gatunków oraz przybliżają działania prowadzone w celu ochrony gatunków. Drugi dzień prowadzony jest w terenie.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć ze szkoleń.

 W krótce przedstawimy obszerniejszą relację ze szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w następnych szkoleniach. Już wkrótce ogłosimy następne terminy szkoleń prowadzonych na jesieni tego roku.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl