{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Warsztaty czynnej ochrony nietoperzy

,,
Warsztaty czynnej ochrony nietoperzy

W dniach 4-5 września 2014 roku, na terenie Nadleśnictwa Celestynów i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, odbyły się warsztaty szkoleniowe, prezentujące najlepsze praktyki ochrony nietoperzy.

W warsztatach uczestniczyło 30 osób, byli to pracownicy Lasów Państwowych, instytucji zajmujących się ochroną przyrody, członkowie organizacji pozarządowych oraz inni miłośnicy nietoperzy. Zajęcia prowadzili eksperci – chiropterolodzy z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”: Maria Łepkowska i Marek Kowalski. Omówili oni potrzeby życiowe nietoperzy, zagrożenia i metody ochrony czynnej tej grupy zwierząt.

Podczas zajęć terenowych zaprezentowali różnego rodzaju ukrycia nietoperzy: letnie – poddasze budynku i specjalne schrony (budki) wieszane na drzewach, a także zimowe – małe piwniczki. Ciekawa była część praktyczna zajęć, na terenie terenowego ośrodka edukacyjnego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego „Torfy” koło Owocka. Uczestnicy samodzielnie zmontowali kilkadziesiąt budek dla nietoperzy, które następnie zawiesili na wskazanych przez leśników drzewach. Jednak najwięcej emocji wzbudziły nocne odłowy nietoperzy w sieci. Pomimo stosunkowo późnej pory roku zakończyły się one sukcesem.

Podczas warsztatów udało się zaobserwować w różnych miejscach około 100 nietoperzy z 5 gatunków. Uczestnicy podkreślali, że formuła samodzielnego wykonywania zadań ochroniarskich jest bardzo atrakcyjna i dobrze przygotowuje do ochrony nietoperzy na własnym terenie.

Galeria zdjęć ze szkolenia.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl