{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Wisła – o ochronie kuraków

,,
Wisła – o ochronie kuraków

Rejon Nadleśnictwa Wisła to najlepsze miejsce do poznania kuraków leśnych. Wspaniali prowadzący, miły i uśmiechnięty gospodarz i dobre humory wśród licznych uczestników sprawiły, że drugie szkolenie z ochrony głuszca i cietrzewia, a 21 szkolenie w projekcie „Best for biodiversity” uznajemy w 100% za udane.

 Poprzednie szkolenie dotyczące kuraków organizowane było w Nadleśnictwie Ruszów gdzie wpuszczane są głuszce wychodowane m.in. w hodowli wolierowej w Nadleśnictwie Wisła. To właśnie tu od 2004 roku prowadzona jest jedna z najbardziej zaawansowanych hodowli głuszcy w Polsce, a może też i w Europie. Sława ośrodka w Wiśle przyciągnęła na nasze szkolenie ponad 50 osób, w tym wielu znakomitych gości. Wymienić można Regionalną Konserwator Przyrody z Małopolski Panią Bożenę Kotońską, Pana Dusana Karaska – Dyrektora Parku Krajobrazowego Górnej Orawy oraz Pana Zbigniewa Żurka, prezesa Komitetu Ochrony Kuraków. Obecnych było też innych wielu znakomitych ekspertów i praktyków zainteresowanych ochroną kuraków leśnych.

Pierwszy dzień spędzony na sali prowadzony był przez Pana Zenona Rzońcę – twórcę hodowli w Wiśle i Pana Artura Pałuckiego – specjalistę ds. ochrony cietrzewi. Szkolenie w wielu miejscach przeradzało się w bardzo ciekawą dyskusję między prowadzącymi, a obecnymi na sali pracownikami Lasów Państwowych czy Parków Narodowych. Wśród dyskusji pojawiały się ważne tematy dotyczące metod realizacji ochrony gatunków, prowadzenia i przygotowania projektów ochrony przyrody, działań związanych z usuwaniem drapieżników czy kosztów realizacji projektu. Swoje wystąpienie mieli również prowadzący projekt LIFE+ „Czynna ochrona nizinnej populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej” Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów – Janusz Kobielski i Zastępca Nadleśniczego w Głębokim Brodzie Pan Grzegorz Myszczyński. O problemach i działaniach prowadzonych na Słowacji opowiedział Pan Dusan Karaska – dyrektor Parku Krajobrazowego w Górnej Orawie.

Drugi dzień był pełny wrażeń i niespodzianek przygotowanych przez Nadleśniczego Andrzeja Kudełkę i Pana Zenona Rzońce. Zwiedziliśmy nie tylko siedliska dostosowane dla tokowisk głuszca poprzez odpowiednią gospodarkę leśną, miejsca gdzie tokowiska się odbywają reguralnie, ale również miejsca edukacji leśnej, w których młodzież i dorośli poznają kuraki leśne. Głównym punktem szkolenia i prawdopodobnie powodem, przyjazdu wielu osób na szkolenie była rzadka okazja zwiedzenia wnętrz ośrodka hodowli głuszców w Wyrchczadeczce. Gospodarz Pan Zenon Rzońca opowiedział o całym cyklu rozwoju głuszców od jajka do dorosłego ptaka. Przybliżył nam również wiele tajników swojej pracy, dzięki której w rejonie Beskidów wypuszczono już ponad 500 głuszców.

Drugie szkolenie dotyczące ochrony kuraków leśnych okazało się równie pasjonujące jak pierwsze zorganizowane w nadleśnictwie Ruszów. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na szkoleniu przyczyni się do zainicjowania nowych działań i nowych projektów, dzięki którym ochrona kuraków leśnych będzie prowadzona skutecznie tam gdzie tylko jest to możliwe.

Zdjęcia ze szkolenia - tutaj

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl