{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Zobacz żubry online

,,
Zobacz żubry online

Na śródleśnej polanie położonej na północnym skraju Puszczy Białowieskiej w Nadleśnictwie Browsk (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku), zainstalowano cyfrową kamerę, dzięki której od 27 grudnia internauci mogą oglądać białowieskie żubry, a na portalu Facebook mogą także przeczytać wiele ciekawostek na temat tych zwierząt, dzielić się swymi wrażeniami i dokumentować obserwacje

Internauci mogą liczyć na ciekawe widoki, gdyż kamerę można zdalnie obracać i przybliżać obraz. W nocy komfortową obserwację umożliwiają reflektory podczerwieni o dużej mocy, oświetlające większą część polany.

Zapraszamy na stronę http://www.lasy.gov.pl/zubr oraz https://www.facebook.com/ZubryOnline

Źródło: http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/zubry-online-nowy-rok-z-krolem-puszczy

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl