{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Skład Grup Roboczych

,,

 

23 marca 2012 r. Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych powołał Grupy Robocze, pracujące w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk (Best for Biodiversity)”.

Do zadań Grup Roboczych należy:

1.    Identyfikacja miejsc najlepszych praktyk ochrony wybranych gatunków i siedlisk oraz analiza prowadzonych tam działań.

2.    Opracowanie szczegółowych założeń merytorycznych podręczników najlepszych praktyk ochrony wybranych gatunków i siedlisk.

3.    Opiniowanie przygotowanych w projekcie podręczników.

4.    Przygotowanie szczegółowych założeń i opracowanie „map drogowych” dla ochrony wybranych gatunków i siedlisk.

5.    Opracowanie zakresu merytorycznego i metodyki warsztatów edukacyjnych dla osób, które chciałyby realizować projekty ochrony gatunków i siedlisk.

 

W skład Grup Roboczych projektu wchodzą:

 

GRUPA I – Ochrona żubra i dużych ssaków drapieżnych (wilk, ryś, niedźwiedź)

dr Sabina Pierużek-Nowak

Katarzyna Bojarska

dr hab. Krzysztof Schmidt

Lech Dąbrowski

dr Robert Mysłajek

 

GRUPA II – Ochrona głuszca, cietrzewia, kuropatwy i zająca

Zenon Rzońca

dr Dorota Zawadzka

prof. dr hab. Roman Dziedzic

Artur Pałucki

dr Paweł Nasiadka

 

GRUPA III – Ochrona mokradeł i gadów

Janusz Holuk

Michał Piotrowski

Katarzyna Kurek

dr Paweł Pawlikowski

Andrzej Ryś

 

GRUPA IV – Ochrona ptaków szponiastych, sów i nietoperzy

Dariusz Anderwald

Jolanta Węgiel

Marek Kowalski

dr hab. Marian Cieślak

dr Sławomir Chmielewski

 

GRUPA V – Ochrona kseroterm i owadów

dr Michał Falkowski

dr Anna Krzysztofiak

dr hab. Jacek Hilszczański

Wojciech Mazur

dr Marta Jermaczek-Sitak

 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl