{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Komitet Sterujący

,,

Komitet Sterujący został powołany przez Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w dniu 29.02.2012 r. w celu wsparcia realizacji projektu „Ochrona Różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk(Best for Biodiversity), finansowanego ze środków programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Członkowie Komitetu Sterującego biorą aktywny udział w posiedzeniach oraz pracach realizowanych pomiędzy nimi, w tym uzgadnianie treści powstających dokumentów jak również wspierają Zespół projektowy w bieżącym monitoringu projektu.

W skład Komitetu Sterującego projektu wchodzą:

Pani Jolanta Błasiak - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Pani Arleta Siarkiewicz–Hoszowska - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Pan Wojciech Cieślowski - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pan Dariusz Bukaciński - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Pan Grzegorz Lesiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Pan Janusz Łogożny - Ministerstwo Środowiska

Pani Katarzyna Pawlikowska - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pani Elżbieta Budka - Ministerstwo Rolnictwa i Rizwoju Wsi

Pani Dorota Radziwił - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl