{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Nietoperze

Projekt realizowany przez  Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", dotyczący inwentaryzacji nietoperzy w rejonach Polski, w których spodziewano się występowania wielu gatunków nietoperzy, gdzie wcześniej nie prowadzono dokładniejszego rozpoznania.

więcej...

Inicjatorem projektu było Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" i Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego, a jego głównym cel dotyczył zabezpieczenia cennego zimowiska nietoperzy, a także udostępnienia obiektu dla celów turystycznyczno-edukacyjnych w okresie od 15 kwietnia do 15 września.  

więcej...

Projekt zrealizowany przez Nadleśnictwo Przymuszewo (RDLP w Toruniu) we współpracy z chiropterologami z Gdańska, sfinansowany ze środków własnych Nadleśnictwa. Na poddaszu leśniczówki w Lubni znajduje się kolonia rozrodcza nocka łydkowłosego - gatunku nietoperza umieszczonego w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Celem projektu było wyremontowanie leśniczówki w sposób przyjazny zarówno nietoperzom, jak i gospodarzom obiektu.

więcej...

Projekt realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej we współpracy z nadleśnictwem Gołdap. Działania ujęte w projekcie dotyczą remontów starych piwniczek po dawnych gospodarstwach i przystosowaniu ich do potrzeb hibernujących nietoperzy.

więcej...

Projekt Kampinoskiego Parku Narodowego, którego celem jest remont starych piwniczek i przystosowaniu ich do potrzeb hibernujących nietoperzy. Dzięki dotacjom z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystosowano jako zimowiska, aż 100 piwnic ziemianek. W ciągu ostatnich dwóch zim stwierdzono w nich aż 6 gatunków nietoperzy: gacek brunatny, gacek szary, mopek, nocek Natterera, nocek rudy i nocek wąsatek.

więcej...

Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, współfinansowany między innymi przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a wcześniej przez Fundację EkoFundusz i Program Małych Dotacji GEF. Celem projektu jest zachowanie populacji podkowca małego w Polsce i stworzenie warunków do wzrostu jej liczebności.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl