{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach leśnych w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

,,
Ochrona różnorodności biologicznej na terenach leśnych w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Projekt LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” (LIFE10 INF/PL/000673), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE+, realizowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ma na celu promocję dobrych praktyk w zakresie różnorodności biologicznej na obszarach leśnych.

Całkowity budżet projektu wynosi 2 093 790,00 euro, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 1 046 895,00 euro czyli 50% całkowitego budżetu,
a współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 821 895,00 euro.

Projekt realizowany był w latach 2012 - 2014.

W trakcie trwania projektu osiągnieto następujące efekty:

  • opublikowano 55 artykułów w prasie ogólnopolskiej.

W celu zapoznania wszystkich zainteresowanych z przebiegiem projektu oraz jego wynikami poniżej załączamy raport podsumowujący realizację naszych działań.

Raport Laika

Pomimo zakończenia projektu w grudniu 2014 roku planujemy dalsze działania związane z promowaniem ochrony różnorodności biologicznej na terenach leśnych.

Poniżej zamieszczamy "Plan komunikacji po za kończeniu projektu" opisujący planowane działania.

After LIFE Comminication plan

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl