{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Sowy

Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (dawniej Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny).

więcej...

Nadleśnictwo Nowy Targ prowadzi działania ochrony sów, w tym sóweczki i włochatki, polegające głównie na wywieszeniu w lasach sztucznych gniazd (skrzynek lęgowych).

więcej...

Projekt edukacyjny, skierowany głównie do leśników, mający na celu wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących metod lokalizacji, monitoringu oraz ochrony sów leśnych, zwłaszcza puchacza.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl