{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Aktualności

Zachęcamy do wykorzystania infromacji i wiedzy z realizacji najlepszych praktyk lub swoich doświadczeń i przygotowania nowych projektów ochrony gatunków lub siedlisk na teranach leśnych.

więcej...

Serdecznie zapraszamy do poznania jednego z najciekawszych projektów ochrony gatunku zagrożonego realizowanych obecnie w Polsce. Projekt LIFE+ "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach natura 2000" jest jedną z najlepszych praktyk ochrony ptaków drapieznych.

więcej...

W dniu 22 listopada br. odbyła się inauguracja projektu realizowanego w ramach Programu LIFE+ dotyczącego ochrony głuszca na terenie Puszczy Augustowskiej i Borów Dolnośląskich.

więcej...

W najnowszym, listopadowym numerze miesięcznika Brać Łowiecka zamieszczona została relacja z warsztatów dotyczących ochrony głuszca i cietrzewia autorstwa redaktora Daniela Kałużyckiego.

więcej...

Na Mazurach odbyły się w dniach 10-11 października br. drugie warsztaty dotyczące ochrony mokradeł zorganizowane w ramach projektu „Best for biodiveristy”. W Rucianym Nidzie miały miejsce zajęcia teoretyczne, a na terenie Nadleśnictwa Strzałowo część terenowa.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

| kwiecień | | 2019 |

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl