{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Zespół

,,
 

Marcin Gołębiowski
Kierownik zespołu rozwoju i innowacji
tel: 603 100 339 e-mail: marcin.golebiowski@ckps.lasy.gov.pl

 
 
 
 
 
 
Mirosław Jędrzejewski
Kierownik projektu (Project Manager from 07.2014)
Tel.: (22) 318 70 35 miroslaw.jedrzejewski@ckps.lasy.gov.pl
 
 
 
 
Łukasz Porębski
Asystent kierownika (Manager assistant)
Tel.: (22) 318 70 76 lukasz.porebski@ckps.lasy.gov.pl
 
 
 
Joanna Giża
Specjalista ds. finansów (Finance Officer)
Tel.: (22) 318 70 39 joanna.giza@ckps.lasy.gov.pl


 

 
 
 
 
Michał Kordulski
Specjalista ds. zamówień publicznych (Public Procurement Officer)
Tel.: (22) 318 70 64 michal.kordulski@ckps.lasy.gov.pl

 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl