{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Żubr

"Ochrona i utrzymanie żubrów w rezerwacie faunistycznym „Żubrowisko” w latach 2002-2010" - nie jest jednym projektem - na te działania składa się szereg projektów realizowanych w latach 2002-2010 z wykorzystaniem środków funduszy krajowych i środków własnych LP.

więcej...

Projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, którego celem jest utworzenie 2 stad satelitarnych żubrów, prowadzenie badań telemetrycznych, dokarmianie żubrów i opiekę weterynaryjną popularyzacja wiedzy o żubrach i edukację.

więcej...

Projekt "Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa" realizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz NFOŚiGW. Partnerem w projekcie jest Nadleśnictwo Stuposiany, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Lutowiska oraz Nadleśnictwo Baligród.

więcej...

2012-08-01

Kraina żubra

Projekt realizowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieski Park Narodowy oraz Nadleśnictwa należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl